• ﺣﺴﯿﻦ ﺯﺣﻤﺘﮑﺶ :ﺑﻪ ﺗﻮ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﻡ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﻨﺪﺵ

  ﺣﺴﯿﻦ ﺯﺣﻤﺘﮑﺶ :ﺑﻪ ﺗﻮ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﻡ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﻨﺪﺵ

  ﺑﻪ ﺗﻮ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﻡ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﻨﺪﺵ ﺗﻮ ﻣﻌﺮﻭﻓﯽ ﺑﻪ ﺩﻝ ﺑﺮﺩﻥ، ﻣﻮﻧﺎﻟﯿﺰﺍ ﺑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪﺵ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﺯ ...
 • ﺍﺣﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﯿﺎﺳﯽ:ﺷﺐ ﻭ ﺳﮑﻮﺕ ﻭ ﺳﻪ ﺗﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻻﻝ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﻨﻢ

  ﺍﺣﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﯿﺎﺳﯽ:ﺷﺐ ﻭ ﺳﮑﻮﺕ ﻭ ﺳﻪ ﺗﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻻﻝ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﻨﻢ

  ﺷﺐ ﻭ ﺳﮑﻮﺕ ﻭ ﺳﻪ ﺗﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻻﻝ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﻨﻢ ﺑﯿﺎ ﮐﻤﻰ ﺑﻨﻮﺍﺯﻡ ، ﺑﯿﺎ ﮐﻤﻰ ﺑﺰﻧﻢ ﻧﻪ ﭼﻨﮓ ﺷﻮﺭ ﻭ ﺟﻨﻮﻧﻰ ، ﻧﻪ ﭘﻨﺠﻪ ﯼ ...
 • علیرضا بدیع:در این محاکمه تفهیم اتهامم کن

  علیرضا بدیع:در این محاکمه تفهیم اتهامم کن

  در این محاکمه تفهیم اتهامم کن سپس به بوسهء کارآمدی تمامم کن اگرچه تیغ زمانه نکرد آرامم تو با سیاست ...
 • سجاد صفری اعظم:با جاده ها به خاطر من ائتلاف کن

  سجاد صفری اعظم:با جاده ها به خاطر من ائتلاف کن

  با جاده ها به خاطر من ائتلاف کن برگرد و در حریم دلم اعتکاف کن بردار چادر عربی را غزل بپوش شعری ...
 • کاظم بهمنی :عاری از صبرم و طاقت نفسم بند آمد

  کاظم بهمنی :عاری از صبرم و طاقت نفسم بند آمد

  عاری از صبرم و طاقت نفسم بند آمد زیر اندوه فراقت نفسم بند آمد ایستادی لبه ی زندگیم، از این روست هر ...
 • محمد سلمانی: مباد شور و شری دیگر دوباره راه بیندازی

  محمد سلمانی: مباد شور و شری دیگر دوباره راه بیندازی

  مباد شور و شری دیگر دوباره راه بیندازی مرا دوباره بپیچـــانی بـــه اشتباه بیندازی مباد شایبه ای ...