آرشیو نویسنده : عارف

 • فرصتی نیست به جز فرصت آخر که منم

  فرصتی نیست به جز فرصت آخر که منم

  فرصتی نیست به جز فرصت آخر که منم
  شب دراز است و جهان خواب و قلندر که منم

  قلب تو قله ی قاف است و زمرد بدنی
  ماجراجوی کهن در پی گوهر که منم

  توی این کوچه کسی منتظر آمدن است
  در به در می زنم انگشت به هر در که منم

  خسته ای, خسته از این درد نباید بشوم
  سینه ای نیست جز این لایق خنجر که منم

  هی ورق می زنی و پلک…کجا می گردی؟
  آن غزل مرد تب آلوده ی دفتر که منم

  فارغ از جنگ در این سینه تو آسوده بمان
  کیسه ی خاک پر از طاقت سنگر که منم

  می رسد صبح و تو با آینه ات می گویی
  بین آن خاطره ها از همه بهتر که منم

  حسین آهنی

  ادامه مطلب ...
 • محمد چرابه

  محمد چرابه

  نفس های کسی افتاده اما لنگرش مانده است
  دلش راکنده دریا قایقی پشت سرش مانده است

  صدای تازه از بادی که می زوزد نمی خیزد
  بنفشی بود جیغ زندگی گوش کرش مانده است

  نخشکیده است کوهی پچ پچ سبزینه هایش را
  صدای خوبی از باران درون باورش مانده است؟

  هزاران درد جا مانده به روی سرزمین من
  که در آشوب ایرانم تب اسکندرش مانده است

  . هوای گرگ و میش این حوالی از توهم بود.
  که ماه مهر بانش رفته اما آذرش مانده است

  در این پایان باز ی که نشسته رو به روی شهر
  فقط از روشنایی ها پلان آخرش مانده است

  محمد چرابه

  ادامه مطلب ...
 • ﻭ ﭼﺎﯼ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺳﺖ

  ﻭ ﭼﺎﯼ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺳﺖ

  ﻭ ﭼﺎﯼ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺳﺖ
  ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺳﺖ

  ﺣﯿﺎﻁ ﺁﺏ ﺯﺩﻩ، ﺗﺨﺖ ﭼﻮﺑﯽ ﻭ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ
  ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺑﻮﺳﻪ، ﭼﻪ ﻋﺼﺮﯼ، ﭼﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺳﺖ

  ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻦ! ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺭﺍ !
  ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﺁﺷﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺳﺖ

  ﻏﺮﻭﺏ ﺍﻭﻝ ﺁﺑﺎﻥ ﻗﺸﻨﮓ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
  ﻧﺴﯿﻢ ﻭ ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎﺭﺍﻥ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺳﺖ

  ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﮐﻪ ﻓﺮﺩﯾﺲ ﺷﺎﻋﺮﯼ ﺑﮑﻨﺪ
  ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﻏﺰﻝ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺳﺖ

  ـ ﮐﺮﺝ ﺳﻮﺍﺭ ﺷﻮ! ﺁﻗﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺿﺒﻂ ﺍﮔﺮ …
  ﻧﻪ ﺧﯿﺮ ﮐﻢ ﻧﮑﻦ ﺁﻗﺎ! ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺳﺖ

  ﺻﺪﺍﯼ ﺷﻌﻠﻪ ﻭﺭ ﮔﻞ ﻧﺮﺍﻗﯽ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻥ
  ﻓﻀﺎﯼ ﻣﻠﺘﻬﺐ ﻭ ﺷﺎﻋﺮﺍﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺳﺖ

  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﻋﺰﯾﺰ!
  ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺳﺖ

  ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺯ ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ، ﭼﺎﯼ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ
  ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺳﺖ

  حسن صادقی پناه

  ادامه مطلب ...
 • ناز تو با دیگران است و ادایت با من است

  ناز تو با دیگران است و ادایت با من است

  ناز تو با دیگران است و ادایت با من است
  شوخی ات با بی حیاها و حیایت با من است

  می روی با بهتر از ما پایکوبی می کنی؛
  خرج و برج روضه و بزم عزایت با من است

  می روی با دیگران می گویی و می خندی و
  داد و قال بیخود و کفر خدایت با من است !

  در زمان ناسزا گفتن مسیر چشم تو …
  با توأم ! یعنی نگاه آشنایت با من است ؟!

  چشم تو گوید : برو! ابروت می گوید : بمان !
  واقعا سر در نمی آرم ! کجایت با من است !

  واقعاً دست خودم هم نیست ! هر جا می روم –
  در زمان خواب هم حتی ! صدایت با من است !

  اصغر عظیمی مهر

  ادامه مطلب ...
 • تمام پنجره را غرق حسن یوسف کن

  تمام پنجره را غرق حسن یوسف کن

  تمام پنجره را غرق حسن یوسف کن
  دل اهالی این کوچه را تصرف کن

  قدم بزن وسط شهر با صدای بلند
  به عابران پیاده غزل تعارف کن

  و بی‌بهانه تبسم کن و نگاهت را
  شبیه آینه‌ها عاری از تکلف کن

  سپس به مجلس ترحیم یک غریبه برو
  و چشم‌های خودت را پر از تأسف کن

  صدای ضبط، اتوبان، هوای بارانی
  به خود بیا! نرسیده به قم توقف کن

  سلام دختر باران! سلام خواهر ماه!
  بهشت را به همین سادگی تصرف کن

  حمیدرضا برقعی

  ادامه مطلب ...
 • گفتند: نگذر از غرورت، کار خوبی نیست

  گفتند: نگذر از غرورت، کار خوبی نیست

  گفتند: نگذر از غرورت، کار خوبی نیست
  باید خودت فهمیده باشی یار خوبی نیست

  گفتند: هرگز لشگرت را دست او نسپار
  این خائنِ بالفطره پرچم دار خوبی نیست!

  سیگار و تو، هردو برای من ضرر دارید
  تو بدتری، هرچند این معیار خوبی نیست!

  ترک تو و درک جماعت کار دشواری ست
  تکرار تنهایی ولی تکرار خوبی نیست…

  آزادی از تو، انحصار واقعی از من
  بازیّ شیرینی ست، استعمار خوبی نیست

  از هر سه مردِ بینِ بیست و پنج تا سی سال
  هر سه اسیر چشم تو…
  آمار خوبی نیست!

  دیوار ما از خشتِ اوّل کج نبود، اما
  این عشق پیر لعنتی معمار خوبی نیست

  دیوارِ من، دیوارِ تو،دیوارِ ما، افسوس…
  دیوارِ حاشا خوبِ من، دیوار خوبی نیست

  آرام بالا رفتی و از چشمم
  اف
  تا
  دی
  من باختم؛ هرچند این اقرار خوبی نیست

  امید صباغ نو

  ادامه مطلب ...
 • به به مبارک است :دل خوش ! لباس نو

  به به مبارک است :دل خوش ! لباس نو

  پابند کفشهای سیاه سفر نشو
  یا دست کم بخاطر من دیرتر برو

  دارم نگاه می کنم و حرص می خورم
  امشب قشنگ تر شده ای – بیشتر نشو

  کاری نکن که بشکنی …اما شکسته ای
  حالا شکستنی ترم از شاخه های مو

  موضوع را عوض بکنیم از خودت بگو !
  به به مبارک است :دل خوش ! لباس نو

  دارند سور وسات عروسی می آورند
  از کوچه های سرد به آغوش گرم تو

  هی پا به پا نکن که بگویم سفر به خیر
  مجبور نیستی که بمانی … ولی نرو

  مهدی فرجی

  ادامه مطلب ...