آرشیو دسته بندی : آموزش علم بدیع

 • آموزش آرایه های ادبی

  آموزش آرایه های ادبی

  آرایه های ادبی

  آرایه ها یا زینت های ادبی باعث زیبایی نثر و شعر می شود. این آرایه ها به دو گروه لفظی و معنوی تقسیم می شوند.

  آرایه های لفظی: همان گونه که از نامش پیداست لفظ سخنی است که باعث زیبایی کلام می شود. مثلاً آرایه ی «تکرار» که از تکرار یک واژه به دست می آید.

  مثال: «از درد سخن گفتن و از درد شنیدن

  با مردم بی درد ندانی که چه درد است»

  آرایه های معنوی:

  برخلاف آرایه های لفظی در ظاهر کلام نیست و برای تشخیص آنها باید به معنای کلام دقت شود. مثلاً «استعاره» که زیبایی آن هنگامی مشخص می شود که ذهن با تلاش، به معنای ثانوی واژه پی ببرد: مثلاً در بیت زیر:

  «چو تنها ماند ماه سرو بالا

  فشاند از نرگسان لولوی لالا»

  نظامی «شیرین» را توصیف می کند که در گوشه ای نشسته و گریه می کند؛ «ماه» استعاره از شیرین، «نرگسان» استعاره از دو چشم، و «لولوی لالا» استعاره از شک است.

  ۱-تمام آرایه های ذکر شده در کدام گزینه از آرایه های لفظی است؟

  ۱) تضاد، ترصیع، سجع، جناس ۲) جناس، اغراق، واج آرایی، موازنه

  ۳) سجع، لفّ و نشر، مراعات نظیر، ترصیع ۴) ترصیع، جناس، موازنه، واج آرایی

  ادامه مطلب ...